Jamieson, Fausset, Brown

Eén van de bijbelcommentaren die ik gebruik is van Jamieson, Fausset & Brown. Maar wie zijn dat eigenlijk? Een kleine zoektocht leverde de volgende informatie!

De J,F&B was oorspronkelijk gepubliceerd in zes delen in de periode 1864-1870.

Fausset was een geestelijke in de kerk van Engeland, de Anglicaanse kerk. Jamieson en Brown waren Presbyteriaan. Een stroming welke door het Calvinisme is beïnvloed. Het commentaar werd hogelijk gewaardeerd door ondermeer Charles Spurgeon.

Brown was een ‘pre-Millenialist’; oftewel een aanhanger van de Chiliastische gedachte dat er na de huidige tijd een periode komt van duizend jaar waarin Christus de aarde regeert. Fausset een ‘post-Millenialist’ (de opvatting dat we nu reeds in het ‘geestelijke duizendjarig rijk’ leven, een gedachte welke uiteraard goed past in de Anglicaanse traditie). Van Jamieson is dit niet bekend.

Jamieson was geboren in Edinburgh, Schotland, en de zoon van een bakker. Fausset was een Ier en zoon van een geestelijke. Brown was eveneens afkomstig uit Schotland.

Het commetnaar is tegenwoordig via internet gratis te raadplegen en ook beschikbaar via veel Computerbijbels. Een absoluut waardevol commentaar!

> Jamieson, Fausset, Brown commentary
> Nog meer commentaren..!

Print Friendly, PDF & Email