Is God een Man of een Vrouw?

Vanuit het feminisme wordt er vaak, met de nodige slimme vragen, geprobeerd het beeld dat wij van God hebben te ontwrichten. Een voorbeeld er van is dat men God “vrouwelijk” wil maken. Is God een Man of een Vrouw?

God aanbidden Mannelijk Vrouwelijk

Zo kwam iemand met de volgende, nogal grof gestelde, vraag naar mij:

Als geesten geen geslacht hebben, waarom noemen we God dan een hij als hij duidelijk geen testikels heeft. Of is de oorspronkelijke god een hij omdat zijn zoon een hij was? En als je God een zij noemt, ben je godslasterlijk. En als God echt een vader is, wie was dan de moeder en is de moeder gewoon een mens oftewel Maria of is er een goddelijke moeder? Zijn vrouwen een goddelijke status niet waardig? Zijn alleen mannen dat waard?

God is alles omvattend. We spreken over ‘hij’ omdat dat ons spraakgebruik is (vanuit het patriarchale model indertijd dat leiderschap aan een man toebehoorde). Mensen schreven vanuit hun menselijke bevattingsvermogen over het goddelijke, over de geestelijke wereld. Wat zij waargenomen hebben, hebben ze op een manier op schrift gesteld die voor andere lezers begrijpelijk is.

God staat ver boven het concept man of vrouw
De Bijbel zegt dan ook dat God beide, mannelijk en vrouwelijk, naar Zijn Beeld heeft geschapen. Zowel man als vrouw. Dat zegt je toch alles? De discussie over God als vader of moeder, een hij of zij, dat is echt een discussie die mensen voeren. Mensen die niet begrijpen waar ze het over hebben. Feministes bijvoorbeeld die zo graag een ‘moedergodin’ willen. So be it. Dat is een volstrekt zinloze discussie.

Historische teksten
Het is jammer, in dit verband, dat ook theologen menen op dit vlak een duit in het zakje te moeten doen en er zelfs voorstellen zijn geweest de Bijbel aan te passen en God ‘moeder’ te noemen en ‘haar’. Dat doet de oorspronkelijke teksten en opvattingen enorm geweld aan. Alleen al vanuit het op een juiste manier omgaan met historische teksten moet je dit soort suggesties daarom absoluut afwijzen.

Daarnaast leert de Bijbel overduidelijk “God is Geest”. Geslacht doet er niet toe voor God. Niet of wij mannelijk of vrouwelijk zijn (in Christus is iedereen gelijk immers), laat staan voor God zelf. De Schrift leert ons dat wij Hem onze Vader mogen noemen. Dat heeft niets met mannelijks of vrouwelijks te maken maar met wat God voor ons wil zijn: een Vaderlijke beschermer.

Wat te denken van de satan?
Tot slot nog een opmerking. Is het niet wonderlijk dat er alles aan gedaan wordt, vanuit feministische opvattingen, om God ‘vrouwelijk’ te maken maar dat men de satan wél mannelijk wil laten? Dat typeert het feministische denken: vrouwelijk staat gelijk aan goed, mannelijk aan slecht. Dit denken kunnen en mogen wij niet op de Bijbel laten toepassen!

 

Print Friendly, PDF & Email