Is een Bijbelschool wel Bijbels of nodig?

Op Facebook was een discussie naar aanleiding van het op non-actief gaan van welvaartsprediker Mattheus van der Steen en als zijsprong ontstond de vraag, en discussie, of een Bijbelschool wel Bijbels of nodig was.

Een Bijbelschool of theologische opleiding is een fenomeen “van de laatste jaren” volgens sommigen. Dit is natuurlijk niet juist. Theologische opleidingen zijn er al heel lang. Denk aan de priesteropleidingen (priesterseminarie) in Rooms Katholieke Kerk en de Theologische opleidingen van de Protestantse kerken. De Evangelische gemeenten en bewegingen kennen ook zo hun diverse “Bijbelscholen”.

Maar, zo luidt dan het volgende argumen: “Het is niet Bijbels“. Om te prediken of evangeliseren hoef je niet naar een school, daarvoor moet je geroepen zijn.

Wanneer ben je geroepen?

Wanneer ben je geroepen om naar een Bijbelschool te gaan of voorganger te worden? Het claimen dat je “een roeping hebt” om iets te doen zet je apart, maakt je bijzonder. Het onderscheidt je, jij bent immers een geroepene, en de andere(n) niet.

De Bijbel is hier duidelijk over. We zijn allemáál geroepen. De vraag is: kun, of wil je, antwoord geven aan je “roeping”. Iedereen mag het Woord verkondigen. Sommige vanaf een preekstoel, anderen vanaf de straat, weer anderen binnen hun gezin of familie- en vriendenkring.

Het is echt niet zo dat een predikant of voorganger een “bijzondere ervaring” moet hebben gehad. Geroepen betekent namelijk: “gevraagd”. We hebben allemaal deze algemene roeping. Heb je vervolgens de talenten, en wordt het op je weg gebracht, om bijvoorbeeld voorganger te worden – dan kun je die taak gaan uitvoeren.

Noodzakelijke kennis opdoen
Daarvoor is het noodzakelijk dat je beschikt over bepaalde kennis en kunde. En daarvoor volgen mensen dan een theologische opleiding.Want een theologische opleiding is meer dan alleen maar de Bijbel bestuderen – je leert er omgaan met mensen (psychologie), vakken als kerkgeschiedenis, Grieks en Hebreeuws, interpretatie, uitlegkunde, presenteren en nog véél meer.

Een enkele uitzondering daargelaten is dat ook gewoon noodzakelijk. Om anderen te kunnen onderwijzen heb je zelf onderwijs nodig. Ik ga hier verder niet al te diep op in, de algemene lijn is duidelijk. Om een “onderwijzer” te kunnen zijn, moet je zelf onderwijs hebben genoten en een specialist zijn in het ‘vakgebied’. Dat is de basis.

Wat zegt de Bijbel over Bijbelscholen?

Maar, het argument is dus “Bijbelschool is niet nodig” want “de Heilige Geest” zal je wel leiden en/of “Een Bijbelschool is onbijbels”.

Mijn antwoord hier op, op Facebook, was het volgende:

1e – de discipelen kregen drie jaar onderwijs van de Here Jezus. Dag in dag uit onderwees hij hen;
2e – Paulus was onderwezen in de Schrift (schriftgeleerde, in de Joodse cultuur was er wel degelijk een gedegen “bijbelschool”-cultuur);
3e – Paulus onderwees in de gemeenten. Hij onderwees zijn metgezellen, in het bijzonder Timotheüs die hij zijn “kind” in het geloof noemde

Daarnaast is er nog iets heel bijzonders te vinden, en het is in feite de eerste echte “bijbelschool”, in het Nieuwe Testament. Zie Handelingen 19, waar Paulus 2 jaar lang in de School (gehoorzaal) van Tyrannus onderwijs geeft.

Is een Bijbelschool wel Bijbels of nodig?

Gratis Bijbelschool Yarah BijbelCollegeEen “Bijbelschool”, oftewel training en onderwijs voor leiders van de Gemeenten, Evangelisten, etc. is dus absoluut niet on-Bijbels. Integendeel. Het is zéér Bijbels! Het feit alleen al dat er mensen zijn die voorgaande of leidende posities hebben en vervolgens claimen dat “een bijbelschool niet nodig is” zegt genoeg over de noodzaak er van. Immers, ze weten zelf kennelijk niet eens wat in de Bijbel staat (zie eerdere aanhaling, Handelingen 19).

Hosea riep uit, namens de Here, “Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis” (NBG). De NBV zegt het iets anders, “mijn volk komt om doordat het met Mij niet vertrouwd is”  (Hosea 4: 6). Onderwijs over- en uit Gods Woord is dus een absolute noodzaak. Daarnaast zal iemand die binnen een gemeente een leidende positie heeft ook voordeel hebben van kennis over andere zaken die op een Bijbelschool worden onderwezen. Een Bijbelschool, of theologische opleiding, bereidt mensen voor op het ‘vak’ van voorganger of predikant. Dat moet niet worden onderschat. Dit afdoen met “de Heilige Geest zal mij wel leiden” is in mijn optiek hoogmoedigheid.

Wil je een (gratis) online Bijbelschool volgen, dan kan dat via het BijbelCollege. Zie hiervoor https://www.bijbelcollege.nl.

__

Bijgewerkt op: 3 maart 2022
Oorspronkelijk geplaatst op: 20 mei 2017

Print Friendly, PDF & Email