Honderden klachten Reclame Code Commissie tegen Platform Zorg voor Leven

De spot van het Platform Zorg voor Leven, een initiatief van de Nederlandse Patiënten Vereniging heeft tot een storm aan verontwaardigde reacties geleid op sociale media en inmiddels al bijna achthonderd klachten bij de Reclame Code Commissie. Met name als gevolg van een oproep van BNN/VARA programmamaker Tim Hofman die mensen opriep tot het indienen van klachten.

Anti-Abortus demonstratie ©Nationaal Archief Wikimedia
Bron: Wikimedia ©Nationaal Archief

Zelfs presentatoren van KRO/NCRV(!) roepen, op radio2, op tot het indienen van klachten. Zo zei op 11 november na de uitzending van een spot presentator Gijs Staverman in het programma Gijs 2.4 op Radio2 “klachten over deze spot kunnen worden ingediend bij de Reclame Code Commissie”.

Klachten Platform Zorg voor Leven zinloos

NPO Radio1 laat ondertussen weten dat het indienen van klachten tegen Platform Zorg voor Leven zinloos is.

Otto van der Harst, directeur Stichting Reclame Code, betwijfelt het. “Of we nou 1 klacht krijgen, of 100,” legt hij uit, “dat maakt niets uit voor de behandeling van een klacht.” [..] De belangrijkste klachten gaan naar de voorzitter van de Reclame Code Commissie. Die persoon bepaalt of de reclame uitgezonden mag worden. [..] Het is niet de eerste keer dat reclames van het Platform Zorg voor Leven voor tumult zorgen. Maar over het algemeen zijn de klachten afgewezen. Volgens de directeur van Stichting Reclame Code komt er waarschijnlijk geen spoedzitting. “Het is uiteindelijk aan de voorzitter”, aldus de directeur, “je kan het er nog steeds mee oneens zijn, maar vrijheid van meningsuiting is een groot goed.” (Radio1)

Christenen uitgesloten van debat?

Wierd Duk, van de Telegraaf, valt het op dat de ‘progressieve Nederlanders’ christenen ‘van de Biblebelt’ kennelijk willen uitsluiten van het maatschappelijk debat.

Als ‘engerds met een Biblebelt-toontje’ worden de actievoerders weggezet, en er wordt censuur geëist, ook door BN’ers. „Waar komt toch die neiging van prominent Nederland vandaan om orthodoxe christenen de toegang tot het maatschappelijk debat te ontzeggen?” vraagt verslaggever Wierd Duk zich af in een nieuwe aflevering van de podcast Het Land van Wierd Duk. „Dezelfde mensen die zich nooit durven uitspreken over wandaden uit naam van de islam, staan voorop als ze de kans zien om christenen te bashen.” (MSN)

Gedankenpolizei

Hij heeft een punt als hij zegt dat progressief Nederland, die kennelijk vinden dat ze het alleenrecht op ‘gezond verstand’ hebben, de  Gutmenschen die vinden dat we allemaal héél tolerant moeten zijn met elkaar zoláng je hén maar niet tegenspreekt.

Tolerantie wordt daarmee wel een heel eng begrip. En ‘progressief’ is vandaag niet hetzelfde als 20 jaar geleden en ook niet hetzelfde als 20 jaar na nu. Het is niet omkaderd door een vaste set normen en waarden.  Christenen hebben die normaliter wel. En dát vind progressieve mensen maar lastig.

Waar Duk mijns inziens overigens de fout in gaat is wanneer hij een stropopredenering van stal gaat halen; “die zich nooit durven uitspreken over wandaden uit naam van de islam“. Dat is niet alleen een populaire misvatting, het is ook gewoon niet relevant. Daarmee vertroebel je de discussie. Want het gaat hier niet over wandaden van Christenen maar over een opvatting die ze delen.

Niet alleen Wierd Duk maakt zich er druk over. Zo lezen we meer columns waarin de vrijheid van meningsuiting, óók die van Christenen, wordt verdedigd.

Waar is de tolerantie voor andere meningen gebleven? Waarom moeten onwelgevallige standpunten uit de publieke ruimte worden verbannen? De aanhang van SGP en ChristenUnie is klein en heeft standpunten die velen zeer ouderwets vinden. Je kunt er prima je schouders over ophalen en ze negeren. Maar dat is voor de honderden klagers niet meer voldoende: de hoop is dat er officieel wordt besloten dat je hier geen reclame meer voor mag maken, wat feitelijk een oproep is om de uitingsmogelijkheden van conservatieve christenen in te perken. Zij doen echter geen vlieg kwaad en het is prima als zwangere vrouwen zich door zo’n campagne laten overhalen geen abortus te plegen.

Aldus Chris Aalberts in de Gooi & Eemlander.

Er is een neiging tot uitsluiting van christenen, meer en meer! Dat er geprobeerd wordt te censureren is duidelijk. De “progressieve” Nederlanders zijn daarin echt niet zó progressief, integendeel! Christelijk onderwijs, christelijke politiek, de Bijbel? Het liefst ziet progressief Nederland dat het maar zo snel mogelijk verdwijnt.

Eén ding vergeet men echter: als je je eigen mening en opvatting superieur acht, en anderen het zwijgen wilt opleggen, komt de dag dat jou ook het zwijgen wordt opgelegd.

Het is het begin van het einde als je andere groepen het recht van spreken wilt ontnemen omdat jij het niet verdraagt, omdat het niet in jouw straatje past.

Abortus blijft heet hangijzer

Abortus blijft een heet hangijzer. De voorstanders verdragen kritische geluiden absoluut niet. Hoewel ik sommige spotjes wel ‘op het randje’ vind, en ze ook best wel een aanmatigende toon hebben (dat zou echt anders kunnen en dan bereik je er denk ik meer mee!), moet het niet zo zijn dat mensen die tegenstander zijn van abortus of vinden dat de wetgeving meer in het belang van moeder én kind moet zijn de mond gesnoerd moeten worden in het debat.

Abortus is in Nederland namelijk met stip doodsoorzaak nummer één maar wordt verzwegen in de statistieken omdat een abortus niet als het ‘doden’ van een mens wordt beschouwd. Meer dan 30.000 keer per jaar wordt in Nederland een kind geaborteerd. Wereldwijd gaat het om ca. 44 miljoen abortussen per jaar.

In meer dan de helft van de abortussen, eufemistisch “zwangerschaps-onderbreking” genoemd, gaat het hierbij om vrouwen die al één of meer kinderen hebben en in 1/3e van de gevallen betreft het vrouwen die voor een 2e keer of meer een abortus laten plegen. De helft van de kinderen die via prenataal onderzoek worden gediagnosticeerd met (potentieel) Down-syndroom wordt geaborteerd. En in landen als Finland en Denemarken is dat percentage zelfs 70% tot maar liefst 99%.

Lees hier verder over dit onderwerp.