Het zwijgen van God

Waarom spreekt God niet meer?

Vaak zoeken we als gelovigen naar ‘uitingen’ van aanwezigheid van God. Als er bijvoorbeeld in gemeenten ‘profetie’ of ‘tongen’ zijn, denken we “hà! Dáár gebeurt het, dáár spreekt de Here!”. Of we zoeken andere “tastbare” bewijzen van God. Maar is God inderdaad (nog) “tastbaar” aanwezig in deze wereld? Spreekt Hij nog middels geestesuitingen, profetie of op andere wijze?

Gods plan is volledig geopenbaard in Zijn Woord, de Bijbel. Met Christus’ komst naar de aarde, dood en opstanding is het heilsplan zoals dat al in Genesis werd beloofd
a) volledig geopenbaard
b) volvoerd.
Verdere openbaring(en) zijn, na de brieven van de apostelen die feitelijk een toelichting en uitleg vormen op wat er gebeurd was, niet nodig – integendeel.

Pas bij de volgende bedeling spreekt God weer. Tot Israël en de volken. Omdat dit zo geopenbaard is in Zijn Woord. Tijdens de huidige “genade-bedeling” is het spreken uit het horen (Hebr. 13:9-14).

Het moet ons niet verbazen dat God niet spreekt. Toen, bijvoorbeeld, Israël in het land Gosen verbleef sprak God 430 jaar niet tot hen. Na Maleachi volgde ook een lange periode van “stilte” (ruim 400 jaar). Nu is er ook “stilte”. Want Hij hééft gesproken. En dat moet voldoende zijn.