Gratis Bijbelschool BijbelCollege verbeterd en vernieuwd

Naast blogger over theologie, bijbelse onderwerpen en nog heel veel andere activiteiten ben ik ook voorzitter van de Stg. Yarah en website beheerder van het gratis BijbelCollege. Het BijbelCollege biedt via de website een gratis bijbelschool aan.

Yarah Gratis BijbelCollege online Bijbelschool

De website is de laatste tijd weer eens flink onder handen genomen. De layout is een beetje verbeterd, de inhoud her en der bijgewerkt (taalfouten, voornamelijk) en de techniek (software) is weer eens goed doorgelopen.

Gratis Bijbelschool

Het BijbelCollege is een gratis Bijbelschool met een interkerkelijke grondslag. Het biedt de lessen en examens van het Bijbelcollege gratis aan, uitgaande van het Bijbelse principe dat de Here Jezus onderwijst:

“Gij hebt het om niet ontvangen, geeft het om niet” (Mt. 10:8, SV)

De website van het BijbelCollege wordt, zoals gezegd, door mij onderhouden en een groot aantal artikelen op deze site is mede door mij en anderen in de loop der jaren geschreven, vertaald en/of geredigeerd.

Daarnaast zijn er een groot aantal bijdragen van andere schrijvers, en ‘oude schrijvers’, op de website geplaatst. We hebben in de loop der jaren van diverse predikers en bijbelleraren (of hun erfgenamen) hier tevens medewerking voor gekregen.

Het is fantastisch om te zien dat de website (in 2019) inmiddels de 500 ingeschreven studenten is gepasseerd. Per jaar ontvangt de website zo’n 80.000 tot 100.000 bezoekers en worden er ruim 600.000(!) studies gelezen en gedownload. Inmiddels zijn er ook diverse mensen die certificaten en het Diploma Bijbelse Studies hebben behaald.

Het BijbelCollege is gestart in 2007 en -in Nederland- de eerste, gratis, volledige online Bijbelschool en biedt een volledig onderwijs programma aan. Al het lesmateriaal inclusief de toetsen zijn gratis, de enige vergoeding die gevraagd wordt is wanneer je certificaten en/of het diploma wilt ontvangen.

Gratis is niet zonder waarde!

Gratis Bijbelschool Yarah BijbelCollegeVeel mensen denken dat een gratis cursus of opleiding betekent dat deze zonder echte waarde is. Dat is niet waar. Als eerste heeft het voor jezelf een waarde, altijd, om de Bijbel te bestuderen. Daarnaast laat het ook aan andere gelovigen zien, desgewenst, dat je serieus studie van de Bijbel hebt gemaakt.

Maar bovenal.. “Gij hebt het om niet ontvangen, geeft het om niet” (Mt. 10:8, SV) zei de Here Jezus tegen zijn disicipelen. Het onderwijs van de Here was eveneens volledig gratis aan hen gegeven. Wanneer mensen dus laatdunkend doen (die ervaring heb ik zelf meerdere malen gehad in relatie tot een aantal cursussen die ik heb gevolgd) verwijs ik ze daar naar.

Was het onderwijs dat de Here volstrekt zonder enige vergoeding aan hen gaf zónder waarde? Integendeel! Het is dit kosteloze, gratis, onderwijs van de Here Jezus waar de kerk op is gebouwd!

Kijk voor meer op http://www.bijbelcollege.nl

Print Friendly, PDF & Email