Gebedsgenezing. Genezen van Kanker door A.A. Allen?

De omstreden prediker A.A. Allen wordt gezien als één van de éérste predikers van de welvaartstheologie en geniet bij veel mensen nog steeds een hoog aanzien. Recent zag ik een video van gebedsgenezer A.A. Allen voorbij komen op Social Media. De claim was dat gebedsgenezer A.A. Allen iemand met kanker had genezen. Sterker, de kanker zou acuut genezen zijn – net als dat dit bij andere patiënten zou zijn gebeurd. Zijn er daadwerkelijk mensen genezen van kanker door A.A. Allen?

Ik blijf nog even aandacht vragen voor en besteden aan het onderwerp gebedsgenezing en ‘wonderen en tekenen’. Binnenkort weer terug naar de reguliere studies en artikelen! De reden dat ik er aandacht aan besteeds is omdat, zoals ik eerder al constateerde, men tijdens de corona-periode de kaken stijf op elkaar hield maar naar verwachting daarna alles weer als vanouds zou worden en men de ‘wonderen en tekenen’ weer zou gaan claimen.

Onderstaand een video van de situatie, waarbij iemand zou zijn genezen van kanker door A.A. Allen. Ik heb een screenrecording er van gemaakt omdat de video op Facebook staat en niet iedereen Facebook gebruikt. Daarnaast kan de link in een later stadium verwijderd worden en dat zou erg onhandig zijn (want dan is het bewijs verdwenen voor dit artikel). Dus om de video veilig te stellen heb ik een screenrecording gemaakt en deze kopie er van gebruik ik hieronder.

Als je naar een dergelijke video kijkt vallen meteen een aantal zaken op.

1. A.A. Allen claimt met de doktoren te hebben gesproken en dat de de man niet was verteld dat hij kanker had maar dit nu, op zijn aandringen, wel zou zijn toegegeven aan hem (onverifieerbare claim!). De man zou zijn verteld dat hij ‘maagklachten’ had maar Allen claimt dat hij dan niet op de juiste manier kan bidden. Hou zouden doktoren een man die op sterven ligt zijn diagnose (en daarmee juiste behandeling!) onthouden? Dat is een bizarre claim en volstrekt ongeloofwaardig.

2. De man voelt zich genezen en dat is kennelijk voldoende voor A.A. Allen en het publiek om dit als een ‘genezingswonder’ te beschouwen. Hij is wel zo slim om niet letterlijk, zelf, de man genezen te verklaren. Hij wekt wel de suggestie en laat de man zelf uitspreken dat hij genezen is – door zijn hele carrière heen heeft hij dit spel gespeeld (bijvoorbeeld middels een disclaimer in zijn tijdschriften);

3. Wat mij het meest verbaast na dit, in mijn ogen, toneelstukje is dat de man volslagen onaangedaan weg wandelt. Als je nog een paar weken te leven hebt en dan wonderbaarlijk geneest van kanker, zou je niet letterlijk springen van vreugde, alles bij elkaar schreeuwen en luidkeels God loven en prijzen? Maar nee, integendeel. Hij loopt weg alsof er net helemaal niets maar dan ook niets gebeurd is!

Onderzoeker James Randi schrijft in zijn boek “The Faith Healers” over dit soort voorvallen, in het bijzonder ook over A.A. Allen. Ik heb onderstaand een vertaling, nagenoeg letterlijk met behulp van Google Translate, overgenomen over de gebedsgenezer A.A. Allen.

Hoewel hij in staat was om de gebruikelijke massa anekdotisch materiaal te produceren om te proberen zijn genezingsbediening te bewijzen, bewees A.A. Allen alleen dat hij op dezelfde principes handelde als de rest.

Hij schepte op over de ongeveer 60-jarige Tom Jennings, een man in een rolstoel met een deken over zijn benen, die volgens Allen kanker had waardoor hij ‘nog maar zes weken te leven had’. Allen zei dat Jennings de “kankerdemon” had en wierp hem prompt uit, en zei toen tegen Jennings dat hij hem (Allen) door het gangpad moest rijden.

De menigte juichte Jezus toe voor nog een wonder. Maar Jennings had nooit te horen gekregen dat hij nog maar zes weken te leven had, schreven verslaggevers van Look magazine in een artikel uit 1969. En Allen zelf had Jennings in die rolstoel gezet en de deken geleverd. Jennings kon niet alleen lopen, maar had nog jaren voor hem.

De video hierboven wordt als “rare footage” (zeldzame video) gedeeld. Valt u, net als mij toen ik deze video voor het eerst zag, ook op dat deze video nagenoeg identiek is aan het verhaal van de genezing van Jennings? Ik concludeer (nogmaals) dat hier een gescript toneelstukje wordt opgevoerd..

Opstaan uit rolstoelen

Afb Only Believe Eye Witness Account of the Great Healing Revivals Stewart DonHet ‘opstaan uit een rolstoel’ is niet ongebruikelijk.

Eventually, most of the evangelists had wheelchairs available for people who had bad backs and couldn’t stand in a healing line for hours. But when the evangelist got to them and pulled them up out of the wheelchair, some in the audience thought they were walking for the first time or that they had come to the revival in that wheelchair. (Stewart, Don (1999). Only believe: an eyewitness account of the great healing revivals of the 20th century. Shippensburg, PA: Revival Press. p. 115)

Oftewel mensen met rugproblemen kregen een rolstoel aangeboden zodat ze niet uren in de rij hoeven te staan met hun pijnlijke rug. Zodra de gebedsgenezer dan voor ze ging bidden stonden ze miraculeus op uit de rolstoel en werden ‘genezen’ verklaard!

Dit is niet zomaar iemand die dit verklaart. Dit is de (voormalige) assistent van A.A. Allen, Don Stewart! Hij geeft zwart op wit toe dat er bedrog plaatsvond!

Water verkopen

James Randi schrijft verder:

Allens grootste wonder leek “het scheiden van rekeningen van de portemonnee”. Daar was hij heel goed in. In zijn hoogtijdagen beweerde hij dat hij elk jaar 55 miljoen exemplaren van zijn publicaties vanuit zijn postkamer verzond. Hij verkocht water uit zijn Poel van Bethesda in Miracle Valley aan klanten over de hele wereld. Allen zei over dit product: “Mensen worden onmiddellijk genezen terwijl ze ervan nippen als een daad van geloof.”

Er werden ook containers met gewoon oud vuil uit de vallei verkocht, hoewel er geen instructies bij waren. De eerwaarde toonde demonen in glazen metselaarpotten, veilig verzegeld en er heel, heel dood uitzagen. Allen vertelde de gelovigen dat hoewel die bewaarde exemplaren voor sommige ongevoelige, ongelovige mensen als gewone padden, slangen en spinnen zouden kunnen lijken, het eigenlijk ziektedemonen waren.

De gelovigen geloofden en verwonderden zich. Maar niet iedereen was betoverd door Allens baritonstem en “duivels in weckpotten”. Een arts uit de nabijgelegen stad Sierra Vista, Dr. Kenneth A. Dregseth, vertelde een interviewer: “Ik heb geen wonderen gezien. Ik heb zelfs diabetici naar het ziekenhuis moeten brengen toen ze stopten met het gebruiken van hun insuline, in de veronderstelling dat ze in Miracle Valley waren genezen.”.

De droom eindigt

Op 14 juni 1970 hoorden luisteraars in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en de Filippijnen een vooraf opgenomen bericht van A.A. Allen in zijn radioprogramma waarin hij zei:

“Dit is broeder Allen in persoon. Talloze vrienden van mij hebben navraag gedaan naar berichten die ze over mij hebben gehoord en die niet waar zijn. Zowel mensen als enkele predikers vanaf de kansel kondigen aan dat ik dood ben. Klink ik als een dode man? Mijn vrienden, ik ben niet eens ziek! Zojuist heb ik gereserveerd om in onze huidige campagne te vliegen. Ik zie je daar en maak van de duivel een leugenaar”.

Wat een bizarre in scene gezette situtatie! Zijn medewerkers en hij zelf hebben vooraf dus deze opname gemaakt “voor het geval dat” hij zou overlijden? Ik kan hier met mijn verstand niet bij. Waarom dóet iemand zoiets?

Pillen en lege drankflessen
Op datzelfde moment haalde namelijk de politie in het Jack Tar Hotel in San Francisco het lichaam van A.A. Allen uit een kamer die bezaaid was met pillen en lege drankflessen. De man die ooit had gezegd dat “de bierfles en jenever-emmer” op zijn familiewapen had moeten staan, was op 59-jarige leeftijd overleden aan wat een hartaanval zou zijn, maar in werkelijkheid leverfalen veroorzaakt door acuut alcoholisme.

Christen-maffia

Sommige claimen dat de dood van A.A. Allen niet door alchohol en pillen was veroorzaakt en dat hij helemaal niet ziek was maar dat A.A. Allen ‘is vermoord door de Christleijke maffia‘.

Dat hij teveel dronk en stierf aan een alcoholvergiftiging wordt ontkend en er wordt gesteld dat hij ‘een geweldig leven leidde’. Echter, A.A. Allen had wel degelijk een probleem met drank. Allen stierf in het Jack Tar Hotel in San Francisco, Californië, op 11 juni 1970, op 59-jarige leeftijd. Hij stierf na een zware drinkbui.

Don Stewart, zijn opvolger, werd beschuldigd van een poging om “bewijs van de alcoholische drank van zijn mentor op te ruimen in een hotel in San Francisco voordat de politie arriveerde”. Stewart zegt dat hij niets probeerde te verdoezelen, maar Allen probeerde te beschermen. Niettemin vond de politie zijn lichaam in een “kamer bezaaid met pillen en lege drankflessen”.

Na een onderzoek van twaalf dagen en een autopsie, concludeerde het rapport van de lijkschouwer dat Allen stierf aan leverfalen veroorzaakt door “acuut alcoholisme”. De lijkschouwer meldde dat toen Allen stierf, hij een alcoholpromillage van 0,36 in zijn bloed had, wat “genoeg was om voor een diepe coma te zorgen”.

Stewart zegt dat Allens problemen met alcohol volgden op zijn problemen met depressie geassocieerd met extreme pijn door artritische botsporen waarvoor hij terughoudend was om medische hulp te zoeken vanwege zijn geloof in goddelijke genezing en prediking dat vertrouwen op artsen een gebrek aan vertrouwen in God was.

Eerder, in 1955, werd Allen gearresteerd op verdenking van rijden onder invloed na een controversieel incident in Knoxville, Tennessee.

Kort daarna nam hij ontslag bij de Assemblies of God (Pinkstergemeenten in de VS). Nadat hij een boete had betaald om te voorkomen dat hij zijn revivials in Knoxville, die toen aan de gang waren, zou moeten beëindigen, werd Allen opnieuw ingewijd door zijn “Miracle Revival Fellowship”, en door zijn staf werd zijn gedrag toegedekt en verborgen gehouden.

Onderzoeker Randi schrijft verder in zijn boek:

De koning is dood

Don Stewart, een voormalige bijbelstudent uit Clarkdale, en zijn assistent, ging na het overlijden de operatie leiden. Stewart vestigde uiteindelijk zijn eigen aanhang in Phoenix, en werd op het moment dat het boek van Randi werd geschreven beschuldigd van brandstichting en verduistering door zijn kerk.

De zaken kwamen tot een einde in Miracle Valley, Allen’s kerk en landgoed, tijdens een faillissementsprocedure in 1979, kort nadat het geheel zwarte Christ Miracle Healing Centre & Church daar was gesticht door dominee Frances Thomas.

Rellen, bomaanslagen en moorden volgden op de dood van vijf kerkleden. Dit werd door dominee Thomas gekenmerkt als ‘Gods wil’. De autoriteiten vonden het moeilijker te geloven dat de pijnlijke dood van de 6-jarige Therial Davis aan een hernia ook “Gods wil” was. Buren hadden drie dagen lang het geschreeuw van het kind gehoord voordat het kind uiteindelijk bezweek, maar ze deden niets om het grondwettelijke recht van de ouders te verstoren om medische hulp te weigeren en te wachten op goddelijke tussenkomst. De geest van A.A. Allen leefde nog in Miracle Valley….

Let op het einde van hun Wandel

In Hebreeën 13:7 lezen we: “Houdt uw voorgangers in gedachtenis, die het woord Gods tot u hebben gesproken; let op het einde van hun wandel en volgt hun geloof na.”. Dat geldt ook in omgekeerde zin. Met andere woorden: is het einde van de wandel van een voorganger niet naar Gods Woord, hoe was dan het woord dat zij spraken Gods Woord? Waren de wonderen en tekenen van A.A. Allen en andere gebedsgenezers werkelijk van God of was het toch, zoals James Randi in een veel gevallen aantoonde in zijn boek, pure fraude uit geldelijk gewin?

_______
Bronnen:
– “The Faith Healers”, James Randi
– Wikipedia (https://en.wikipedia.org/wiki/A._A._Allen)
– Video’s op social media

Print Friendly, PDF & Email