Feilbare profetie, gave van genezing, tongentaal en de Bijbel

Een van de leringen binnen de charismatische beweging is dat er sprake is van ‘feilbare profetie’. Dat wil zeggen dat er profetie uitgesproken wordt die niet zal plaatsvinden, profetie die fouten bevat en daarom onjuist is.

Het opmerkelijke is, dat dit niet alleen lang geleden al een geaccepteerd verschijnsel is geworden in de evangelische en charismatische beweging maar ook verdedigd wordt als “Bijbels”.

Deze “profetische woorden” worden uitgesproken door mensen waarvan wordt gesteld dat zij de ‘gave van profetie’ hebben en tóch, ondanks dat zij zeggen: “Zo spreekt de Heer”, woorden uitspreken die niet vervuld worden. Kan dat, Bijbels gezien?

» Download (volledige) bijbelstudie, 13 pg’s, A4, PDF

Afbeelding van Ihor Kuryliak via Pixabay
Profeet Daniël – Afbeelding van Ihor Kuryliak via Pixabay

Cessationisten en continuationisten

In Evangelische kringen heb je twee ‘soorten’ gelovigen op dit gebied. Zij die menen dat alle gaven er nog zijn en zij die menen dat de gaven hebben afgedaan.

Cessationist
Een cessationist is iemand die gelooft dat de bovennatuurlijke gaven zoals we die kennen in de Bijbel, waaronder genezing, tongen en profetie, aan het einde van de eerste eeuw ophielden met de dood van de laatste apostel.

Continuationist
De continuationist (charismatisch) is iemand die gelooft dat deze gaven door de geschiedenis heen zijn blijven bestaan en dat de kerk er vandaag de dag naar zou moeten streven.

Bekende theologen en Bijbelleraren als Craig Keener, Sam Storms, John Piper, Jack Deere en C.J. Mahaney, om er maar een paar te noemen, zijn continuationisten. Maar de twee die er meer dan wie dan ook uitspringen zijn Wayne A. Grudem en J.P. Moreland.

Feilbare profetie, kan dat?

Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie der Schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat; want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken.” (2 Petr. 1:20-21)

Het is, op grond van dit schriftgedeelte alleen al, onmogelijk dat profetie ‘feilbaar’ zou zijn. Immers, God’s Woord is onfeilbaar!

Het begrip profetie is uitgehold maar de gemiddelde evangelisch-charismatische kerkganger zal dit niet weten of doorzien; die zal menen ‘woorden van de Here’ te horen wanneer een ‘feilbare profetie’ wordt uitgesproken.

Gemeentelijke profetie

Deze ‘feilbare profetie’ wordt ook wel ‘Gemeentelijke profetie’ genoemd.

Al ruim 40+ jaar ben ik evangelisch christen. Ik heb talloze samenkomsten bijgewoond. Tientallen “woorden van de Here” gehoord, uitgesproken door mensen die “de gave van profetie” zouden hebben.

Sommige heb ik zelfs op schrift uitgereikt gekregen na de diensten en jarenlang bewaard. Géén van die woorden “van de Heer” zijn uitgekomen. Soms zelfs.. precies het tegenovergestelde.

Ik herhaal het nogmaals. Geen énkele profetie is uitgekomen! Nadat ik ze jaren heb bewaard heb ik ze uiteindelijk maar weggegooid.

Oorspronkelijk was ook ik er van overtuigd dat gaven als profetie, genezing en tongen nog steeds beschikbaar zouden zijn voor de gelovigen. Maar gaandeweg moest ik de conclusie trekken die vele andeen voor mij hebben getrokken: wat ons tegenwoordig als ‘gaven’ gepresenteerd wordt, zijn geen gaven in de Bijbelse zin.

Maar geneest God niet meer? Kan God niet een “profetisch woord” doorgeven als Hij dat wil? Ben ik nu van mening dat het absoluut niet meer kan voorkomen dat er iemand een ‘Woord van de Heer’ spreekt of dat iemand geneest door handoplegging?

Gaven van de Geest. Genezing, Profetie en tongentaal. Genezing van een blinde door Jezus (afb. public domain)
Genezing van een blinde door Jezus (afb. public domain)

Gaven van de Geest

Binnen de charismatische beweging is, door de leerstelling dat er sprake kan zijn van feilbare profetie, zeer veel verwarring. Daarnaast verliezen mensen het geloof in het Woord van God, door de vele, zéér vele, “feilbare profetieën.

In de bijgaande (lange) bijbelstudie, 13 pagina’s A4, ga ik diep(er) in op het onder werp van de Gaven van de Geest.

Hebben de gaven van de geest als genezing, profetie en tongentaal afgedaan? Of geeft God deze gaven nog steeds en als dat zo is: hoe werken deze gaven eigenlijk? Wanneer werken ze? Voor wie?

» Download (volledige) bijbelstudie, 13 pg’s, A4, PDF

Print Friendly, PDF & Email