Evangelische jongeren willen meer diepgang in de prediking

Volgens onderzoek in de Verenigde Staten willen Evangelische jongeren meer diepgang in de prediking. Evangelicals onder de 40 geven, ten opzichte van de senioren, twee keer zo vaak aan (39% tot 20%) meer inhoud en diepgang te willen in de prediking.

predikant, leider, preek, spreker“Vrijwel geen van de evangelische kerkgangers zouden willen dat hun kerk minder diepgang in de prediking heeft, maar drie op de tien zouden er meer van willen”, aldus het onderzoek van Gray Matter. “Dus misschien is het tijd dat sommige kerkleiders een beetje meer pushen in termen van de diepte van het onderwijs dat ze geven.” – Christianity Today.

Dit komt overeen met eerder onderzoek waaruit blijkt dat de gemiddelde lengte van een preek niet als ‘te veel’ wordt ervaren.

Ik ga er vanuit dat, hoewel de cijfers vast niet één op één met Nederland te vergelijken zijn, het in grote lijnen hier niet anders is.

Van jongere gelovigen heb ik wel vaker gehoord dat ze de diepgang in de prediking in Evangelische kerken en gemeenten onvoldoende vinden. Evangelische kerken en gemeenten zijn in mijn optiek ook té veel gericht op de categorie 40+.

Sociale en politieke issues zijn ook een onderwerp van het onderzoek. Politiek is, zo is mijn ervaring, in de kerken in Nederland eigenlijk geen onderwerp van gesprek. Sociale issues wel en niet alleen praten we er over, we zijn er ook actief in (bijvoorbeeld programma’s om voedselbank te steunen, buurtwerk, zending- en hulpverleningsprogramma’s).

Bijbelkringen

Een andere manier om meer geloofsverdieping te krijgen is uiteraard via een bijbelkring. Vooral als de kring aansluit op de prediking en als ‘verdiepingsslag’ kan worden gebruikt. Of bijvoorbeeld als gestructureerd onderwijs in kernwaarden van het Christelijke geloof.

Bij een bijbelkring, zoals we die jarenlang met de Stg. Yarah hielden, kun je rustig een bespreking van anderhalf á twee uur houden (met een pauze er in en ruimte voor vragen tussendoor oftewel interactie). Ook zien we dat het Bijbel College door veel mensen wordt gebruikt, waaronder ook jongere gelovigen, voor geloofsverdieping.

Veel kerken in de VS kennen dan ook het systeem dat men op de zondagochtend zowel bijeenkomt voor ‘bible class’ als een kerkdienst. In Nederland worden de bijbelkringen vaak op een aparte avond gehouden.

Meer diepgang in de prediking

Kan dat wel, meer diepgang? Kan dat, een “lange” preek? Veel sprekers denken van niet. Mijn ervaring is dat dat wel degelijk kan. En wat is lang? Als je 30 minuten spreekt kun je behoorlijk diep gaan.

Voor een 6-jarige is de richtlijn dat hij zich 10 minuten kan concentreren, voor een 10-jarige is dat 20 minuten en een 13-jarig kind (of ouder) kan zich inmiddels al 30 minuten achter elkaar concentreren op dezelfde taak.

Lawaai en afleiding zijn het grootste probleem. In een samenkomst is alles geconcentreerd op het samenzijn, op de verkondiging, en bovenal op het zoeken van de gemeenschap met de Here. Alles moet daar op gericht zijn: de liederen die gezongen worden, de setting waarin men samenkomt en uiteraard de prediking. De lengte van de preek is daarin niet maatgevend voor de diepgang uiteraard.

Het is in mijn ogen hoopgevend dat vooral de jongere generaties daarin diepgang willen. En ook wel, denk ik, verklaarbaar. Immers: wie als jongere gelovige nu (nog) naar een kerkdienst gaat kiest daar zeer bewust voor. Kerkgang is niet meer iets wat we ‘uit gewoonte’ c.q. traditie doen. De jongere generaties die dus zeer weloverwogen naar de kerk gaan kun je niet afschepen met een prediking met de diepgang van een soepbord…

Print Friendly, PDF & Email