Dr. Charles C. Ryrie (1925-2016)

Dr. Charles C. RyrieGisteren (17 februari 2016) is, zo berichten diverse media, Dr. Charles C. Ryrie overleden. Slechts een paar week voor zijn 91e verjaardag is hij naar zijn Hemelse Vader gegaan – de Vader waar hij 70 jaar van zijn leven aan heeft gewijd. Een groot theologisch denker, schrijver, docent en bijbelcommentator.

Ryrie is in Evangelische kringen niet onbekend. Helaas wel door sommigen ‘onbemind’ en soms zelfs verguisd, vanwege zijn theologische opvattingen. Volstrekt ten onrechte. Hij was in de Schrift onderwezen door ondermeer Frank E. Gaebelein – bekend van onder meer zijn bijdrage aan de studiebijbel van dr. C.I. Scofield – en Lewis Sperry Chafer, oprichter van het DTS (Dallas Theological Seminary) en medewerker van dr. Scofield.

Ryrie was vanaf 1953 als docent Systematic Theology verbonden aan DTS om na enkel jaren directeur te worden van de Philadelphia College of the Bible (gesticht in 1914 door dr. Scofield), en later wederom verbonden aan de DTS als decaan Doctorale Studies tot aan zijn pensioen in 1983. Hij was een zeer gestudeerd man – zijn biografie op de DTS site vermeldt

Haverford conferred his B.A. (1946) on the basis of his work at DTS. A year later, Ryrie received his Th.M. (1947), and two years following that, his Th.D. (1949). He went on to complete a Ph.D (1953) at the University of Edinburgh, and he later received a Litt.D. from Liberty Baptist Theological Seminary, now Liberty University School of Divinity.

Naast de bekende studiebijbel (welke inmiddels meer dan 2,5 miljoen verkochte exemplaren in diverse talen telt) schreef hij nog een vijftig andere boeken waarvan er twee een Christian Book Award ontvingen.

Na zijn pensionering ging Ryrie verder met zijn werk – schrijven, spreken, onderwijzen. Zijn lesboeken worden nog steeds wereldwijd gebruikt. Ook voor het ECS schreef dr. Ryrie drie (les)boeken: Ryrie Library

  • Biblical Theology of the New Testament
  • The Basis of the Premillennial Faith
  • The Miracles of Our Lord

Deze titels zijn, voor zover mij bekend, helaas niet in het Nederlands verkrijgbaar.

Met het overlijden van dr. Ryrie is een zeer kundig bijbel-onderwijzer heen gegaan en de laatste in leven zijnde grote “dispensationalistische theoloog” die, net als John Walvoord, belangrijke grondlegger(s) van deze theologie nog persoonlijk gekend heeft en door hen onderwezen is: Gaebelein en Chafer – beide bekend, persoonlijk, met Dr. Scofield.

Hij wist als geen ander oog te houden voor zijn publiek – duidelijke en heldere uitleg van soms toch wel moeilijke theologische zaken. Aan de andere kant mogen we dankbaar zijn voor wat Ryrie heeft mogen onderwijzen in de zeventig jaar die hij de Here mocht dienen. Zijn schriftelijke werk zal nog decennia lang, en D.V. nog veel langer, gebruikt blijven.

Dispensationalisme

Het “dispensationalisme”, in Nederland vaak enigzins neerbuigend ‘de bedelingenleer’ genoemd, is het naast het “reformatorische” systeem, de vervangingsleer, de 2e protestantse (uitgewerkte) theologische opvatting.

Wikipedia **) – Het “dispensationalisme” (in Nederland ook wel “bedelingenleer” genoemd) is een systematisch-theologisch kader, dat ervan uitgaat dat Gods plan met de wereld kan worden opgedeeld in verschillende bedelingen (= “huishoudingen”).

Het dispensationalisme kent een sterke nadruk op het verbond tussen God en Zijn Volk, Israël en verklaart de Bijbel zoveel mogelijk “historisch-grammaticaal”, of, zoals zo vaak wordt gezegd: “letterlijk waar het letterlijk kan” – zonder veel nadruk op allegorische uitlegging (waar met name de verbondstheologie de nadruk op legt).

___
**) helaas is het artikel op Wikpedia in veel opzichten onjuist, en worden correcties door ‘tegenstanders’ van de opvattingen van het dispensationalisme steeds weer verwijderd.

Print Friendly, PDF & Email