DNA: Het Teken van het Beest?

Data opslaan in DNA - Het Teken van het Beest

Jarenlang is door veel mensen geloofd dat het ‘teken van het beest’ een streepjescode zou zijn op het voorhoofd of aan de rechterhand. Openbaringen 13 spreekt over “het Beest” en het merkteken dat hij alle mensen zal opleggen.

“Hier komt het aan op wijsheid. Laat ieder die inzicht heeft het getal van het Beest ontcijferen; er wordt een mens mee aangeduid. Het getal is zeshonderdzesenzestig”.
(Openb. 13:18)

Met de intrede van microchips begonnen mensen te denken dat er wel eens een andere methode van “merken” zou kunnen komen. De streepjescode is immers niet bepaald sierlijk. Er kwamen RFID chips. En deze chips worden tegenwoordig ook al bij mensen geïmplanteerd, op vrijwillige basis.

Maar RFID chips zijn best wel bezwaarlijk. Ze kunnen in de weg zitten, zijn ontsierend en kunnen beschadigen, ontstekingen veroorzaken en ga zo maar door. Naast het feit dat ze stuk kunnen gaan.

Microsoft de “Reddende Engel”?

Over de RFID-chips onder de naam “Digital Angel” publiceerde ik jaren geleden al eens. In mijn optiek was het een ontwikkeling die gevaarlijk was en misbruikt kon worden. Toen al schreef ik hier over, 16 jaar geleden inmiddels, het volgende:

Wij willen zeker niet beweren dat nu juist deze vinding het middel zal zijn dat het beest uit de aarde over de mensen kan heersen, maar, het mag duidelijk zijn dat een vinding als deze (en er zullen meerdere van soortgelijke volgen in de toekomst uiteraard) een dergelijke dictatoriale heerser wel zeer goed uitkomt. – Zie oorspronkelijke artikel.

In plaats van een “Digitale Engel” werpen bedrijven als Microsoft zich graag op als “Reddende Engel”. En ook nu is Microsoft samen met onderzoekers van de University of Washington hard aan ‘t werk om de totale controle over de mens nog eenvoudiger te maken. De doelstelling is natuurlijk anders, men wil goedkoop snel en veel data kunnen opslaan. Maar het zal duidelijk zijn dat deze vinding ook héél anders gebruikt kan gaan worden. De ontwikkelingen gaan snel, sneller dan de bekende Wet van Moore.

De vinding van de University of Washington en Microsoft? Data opslaan in (het) DNA. De website TechRepublic (spiegel) weet te melden dat zij er in geslaagd zijn om maar liefst 200 Mb aan data per molecuul op te slaan. In een klein beetje DNA kan dus een groot aantal gigabytes aan data worden opgeslagen. Een techniek die men in de jaren ’60 van de vorige eeuw al voorzag en ook mee experimenteerde de afgelopen decennia. De techniek is echter nu zover dat het daadwerkelijk mogelijk is geworden veel data op te slaan in een heel klein beetje DNA, dat al voor het oog onzichtbaar is overigens.

“We know how to read DNA, and we’ll always be interested in reading it, since it’s the storage material for life as well,” said Karin Strauss, the principal Microsoft researcher on the project. “The problem of having media that becomes obsolete, like VHS tapes or floppy disks, wouldn’t be a problem with DNA.”

[..]

With this large step forward, “there is no fundamental reason why we shouldn’t see this being used within 10 years,” Ceze said.

Wat kun je verwachten?

Wat kun je in dit verband verwachten? Laat ik het, wederom voorzichtig, zo stellen: het zou mij niet verbazen als er in het DNA van mensen een “markering” of “merkteken” komt. En DNA geef je door naar volgende generaties. Mogelijk dat het “teken van het beest” inhoudt dat er gesleuteld wordt aan het DNA van mensen of er zaken in opgeslagen worden.

De Bijbel is toch zo ‘achterhaald´ nog niet, we “halen ‘m nu pas in”..! Oftewel zien nu pas hoe bepaalde dingen die 2000 jaar geleden werden opgeschreven, geprofeteerd, realiteit zouden kunnen worden. Linksom of rechtsom: wat Openbaringen 13 beschrijft gáát gebeuren, op welke manier dan ook.

Print Friendly, PDF & Email