De Zaligsprekingen

Matteüs 5 – vaak wordt onderwezen dat de Evangeliën “niet voor de heidengemeente” bestemd is. Maar het stringent toepassen van allerlei “verdelingen” in de Schrift zorgt er voor dat we veel praktische kennis, onderwijs, waar we in ons alledaagse leven steun en hoop uit kunnen putten, links laten liggen.

Deze prediking/studie gaat over de Zaligsprekingen, Matt. 5. Een gedeelte waar we als gelovigen troost en hoop uit mogen putten.

Download – De Zaligsprekingen (PDF)

Print Friendly, PDF & Email