De Ark van Noach

De Statenvertaling van de Bijbel is secuur:  ‘De ark rustte in de Zevende maand, op den zeventienden dag der maand, op de bergen van Ararat’. (De Pers)

Dit Ararat kennen we ook uit andere bronnen. Het gebied wordt meestal Urartu genoemd en komt overeen met het huidige Koerdistan. Het misverstand dat Ararat een berg zou zijn, komt voort uit een vergissing in de Latijnse bijbelvertaling die bekend staat als de Vulgaat.

Toevallig is bekend welke top men in de Oudheid beschouwde als de plaats waarop de Ark rustte. De Babylonische auteur Berossos (derde eeuw v.Chr.) lokaliseerde de top in de landstreek die destijds Gordyene heette, alweer: Koerdistan. Daar is een berg Al-Gudi, tegenover het huidige Cizre, iets ten oosten van de Tigris. Oosterse gelovigen, die zich nooit veel hebben aangetrokken van Latijnse bijbelvertalingen, vereren daar nog altijd het graf van Noach.

Tot zover het artikel in de Pers.

Opmerkelijk.. ik wist dat de Staten Vertaling, voor een deel, op de Vulgaat of Vulgata gebaseerd was (laat sommige mensen het maar niet horen!). Maar dat hierdoor deze ‘fout’ in de Staten Vertaling is ingeslopen was mij niet bekend. Ik zie het niet als een ernstige fout; het doet aan de betrouwbaarheid van het Bijbelse verhaal niet af, het geeft alleen aan dat vertalingen mensenwerk zijn en wel eens een foutje kunnen bevatten.

Print Friendly, PDF & Email