De Aardbeving in Jeruzalem

Zo’n 2.800 jaar geleden trof een krachtige aardbeving het land Israël. Archeologen hebben voor het eerst bewijs gevonden van de gebeurtenis in Jeruzalem, in het “City of David National Park”, zo maakte de Antiquities Authority (IAA) afgelopen woensdag bekend.

Jeruzalem Moskee Klaagmuur

De woorden, die Amos, een van de schapenfokkers uit Tekoa, geschouwd heeft over Israël in de dagen van Uzzia, koning van Juda, en in de dagen van Jerobeam, zoon van Joas, koning van Israël, twee jaar vóór de aardbeving.” (Amos 1:1)

De Aardbeving waarover in Amos wordt gesproken blijkt ook in Jeruzalem zijn sporen te hebben nagelaten. Dit was tot nu toe onbekend. Ook in Zacharia 14:5 wordt er over gesproken, die de gebeurtenis 200 jaar later nog eens aanhaalt:

“en gij zult de vlucht nemen in het dal mijner bergen, want het dal der bergen zal reiken tot Asel; ja, gij zult de vlucht nemen, zoals gij de vlucht genomen hebt voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. En de Here, mijn God, zal komen, alle heiligen met Hem.”

Hoewel er in het verleden bewijs van de aardbeving was gevonden op andere locaties in Israël hadden archeologen er nooit een aanwijzing voor gevonden in Jeruzalem, totdat ze tot hun verrassing gebroken vaten en andere tekenen van verwoesting aantroffen die niet anders te verklaren zijn dan door de eerder genoemde aardbeving omdat de laag waarin de vondsten werd gedaan terug gaat tot een periode waarin Jeruzalem niet werd onderworpen aan enige verovering of andere gewelddadige gebeurtenis.

Uit de vondsten is gebleken dat na de aardbeving de bewoners op de ruïnes weer de stad opbouwden.

Deze vondsten, net als vele andere archeologische vondsten door de laatste eeuwen heen, bewijzen ééns te meer hóe betrouwbaar de Bijbel is.

Bron/lees verder: Jerusalem Post

 

Print Friendly, PDF & Email