Blijvend ongeloof van de Joden

Joh 12:37-50

“Maar hoewel Hij zoveel tekenen in hun bijzijn gedaan had, geloofden zij niet in Hem”

Grote tekenen. Zichtbare tekenen! Controleerbaar en aanschouwd door de massa! Met hun eigen ogen hadden ze gezien wat de Here had gedaan. Zijn hele leven had de Here hij tekenen gedaan voor de ogen van de mensen: doden opgewekt, zieken genezen, de wonderbare spijziging.. allemaal tekenen voor de ogen van grote mensenmassa’s. Zijn hele bestaan hier op aarde was vanaf Zijn geboorte één groot téken voor de ogen van de mensen geweest.

Tot twee keer toe was er een stem uit de Hemel geweest: bij zijn doop en nu, bij zijn aanstaande sterven Luk. 3:22, Joh. 12:28. Ondanks dat alles, lezen we in vers 37: “geloofden zij niet in Hem”.

> Download volledige tekst (PDF)

Print Friendly, PDF & Email