Billy Graham een antisemiet? Graham en de “Synagoge van Satan”

Het Nederlands Dagblad plaatste vandaag een artikel over Billy Graham vanwege (wederom) beschuldigingen van antisemitisme. Was Billy Graham een antisemiet?

Onder de zeer suggestieve titel “Evangelist Billy Graham vond dat Hitler gelijk had over de Joden” schrijven ze: “Was de bekende evangelist Billy Graham sterker antisemitisch dan werd gedacht? Ja, zeggen de Amerikaanse christelijke historici John Fea en John Haas op basis van tapes en documenten.”

Billy Graham een antisemiet
Afb. Billy Graham (Public Domain)

Het gewraakte fragment uit de Nixon tapes is hier te beluisteren. En hier is het artikel van John Fea terug te vinden. Billy Graham zelf heeft voor dit gesprek in 2002 al excuses gemaakt.

Oud nieuws

Het is overigens helemaal geen nieuws waar Fea nu mee komt. Al in 2002 schreef Trouw hier al over, “heel Amerika” sprak er toen al over. Maar de storm ging snel weer liggen. Wordt nu geprobeerd, terwijl Graham niet meer leeft, de storm weer aan te wakkeren? En waarom?

Antisemitische opvattingen

Graham stond nooit bekend om antisemitische opvattingen, integendeel.

“The elder Graham was an early and avid backer of Israel. A tour of the country in 1960 raised the country’s profile among American evangelicals, establishing the seeds of strong pro-Israel support that persist in that community until now.

In 1967, he urged Israeli leaders not to yield to diplomatic pressures that could endanger the country’s security; such entreaties, commonplace now on the American right, were unusual at the time. He made a film, “His Land,” about Israel that continues to be screened among pro-Israel evangelicals. Graham also was a champion for the Jews persecuted in the former Soviet Union and counseled his evangelical brethren not to proselytize Jews. (Times of Israël).

Kort samengevat: “Graham was een vroege en fervente supporter van Israël [..] legde de kiem voor sterke pro-Israëlische steun [..] Graham was ook een kampioen in het strijden voor de Joden die vervolgd werden in de voormalige Sovjet-Unie en adviseerde zijn evangelische broeders om geen Joden te bekeren.”

De Synagoge van Satan

Het is opmerkelijk dat na tien jaar dit wéér als “nieuws” wordt gebracht. In mijn ogen een poging om Billy Graham in diskrediet te brengen. Het gesprek is bekend onder de naam “Conversation 662-004”

Ben ik het volledig met hem eens? Nee, zeker niet. De woorden moeten echter wel in hun context worden geplaatst

Als éérste maakt Graham onderscheid in de Joden. Als twééde maakt hij een exegetische blunder.

Onderscheid in de Joden

Eén groep wordt door hem genoemd de Synagoge van Satan, de andere groep wordt het overblijfsel door Graham genoemd. Volgens Graham een ‘Bijbels onderscheid’.

Wat is de ‘synagoge van satan’ waar Graham het over had? We komen het tegen in Openbarinen 2:9

“die zeggen, dat zij Joden zijn, doch het niet zijn, maar een synagoge des satans”

en Openbaring 3:9

“Zie, Ik geef sommigen uit de synagoge des satans, van hen, die zeggen, dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen”.

Graham zegt in de bandopname dat het deze, volgens hem, Joden zijn die (op dat moment) Amerika in hun macht houden en vervolgens zegt hij:

And you see, and uh, of course Hitler didn’t uh–. They [deze groep] had a stranglehold on Germany. On the banking of Germany, on everything in Germany”.

Daarna zegt hij:

“He (Hitler) went about it wrong”.

Oftewel: Hitler heeft het verkeerd gedaan. Had het volgens Graham verkeerd begrepen hoe het zat. Met desastreuse gevolgen.

Hoe hij deze woorden precies bedoelt is verder niet duidelijk. Wat Graham doet is een onderscheid maken tussen de Joden (in Israël en de diaspora) en een bepaalde groep Joden, in de Verenigde Staten, die volgens hem aan de (verkeerde) touwtjes trekken.

Overigens een opvatting die je tegenwoordig bij “populistisch rechts” óók nog veel tegenkomt.

Billy Graham een antisemiet?

Was Billy Graham een antisemiet? Nee, dat geloof ik niet. Op basis van al zijn goede werk voor Israël en de Joden in de diaspora kun je dat niet stellen, integendeel. En eveneens niet op basis van dit gesprek met Nixon.

Echt fris is de aanhaling van Billy Graham over Hitler in mijn ogen niet. Op zijn minst dom. Wat ik wel geloof en weet is dat Graham’s duiding van deze passages uit Openbaring, dat het Joden waren die tot de synagoge van satan behoorde niet klopt. Immers, de Openbaring zegt heel duidelijk dat het mensen zijn die zich voordoen als Joden maar het niet zijn.

De synagoge van satan is een menselijke godsdienst en religieus systeem waar mensen vertrouwen op hun eigen wetten en regels. Een misleiding die we onder andere zien in diverse sekten en de ‘Messiaanse gemeenten‘.

Maar ook mannen van zijn kaliber kunnen natuurlijk de mist ingaan! Immers, denk eens aan Maarten Luther en zijn visie op het Jodendom? Of de leer van de uitverkiezing (predestinatie), zoals Augustinus die definieerde en door Calvijn verder werd uitgewerkt? Als er iets tot (kerkelijk) antisemitisme heeft geleid was en is het wel deze leer!

Door deze onjuiste exegese trekt Billy Graham de totaal verkeerde conclusie dat er een groep Joden is die ‘tot de synagoge van satan’ behoren en daaruit geïnspireerd handelen – maar daarmee bestempelt hij niet het héle Joodse volk tot onderdeel er van en het is dus ook géén antisemitisme.

Ter vergelijk: als iemand zegt “Er is een bepáálde groep marrokanen, we kennen ze als de mocro maffia, die ..” (enz) maakt je dat dan iemand die discrimineert jegens de Marrokanen als geheel? Als volk? Of als je zegt: “In Suriname heb je de aanhangers van Bouterse en deze aanhangers die ..”. Discrimineer je dan álle Surinamers? Nee toch?

Op zijn hoogste kun je dus zeggen dat Billy Graham een (volstrekt) onjuiste exegese toepaste op een bepaald gedeelte van de Bijbel en van daaruit –samen met Nixon– verkeerde conclusies trekt.

Een ‘koffietafelgesprek’ dat, omdat het stiekem door Nixon was opgenomen op tape, nog steeds aangehaald wordt om Graham’s private, onjuiste, exegese tegen hem te gebruiken en hem, ten onrechte, als “antisemiet” weg te zetten.

Ik begrijp niet waarom deze mannen wederom dit verhaal afgestoft hebben. Graham is niet meer. Hij heeft excuses gemaakt. Maar bovenal heeft hij altijd een warm hart gehad voor het land en volk van Israël.