Bijeenkomst CLI Studenten

Het Christian Leaders Institute is niet alleen een online gebeuren. Ook ‘offline’ zijn er af en toe bijeenkomsten en events als ‘ordination’-bijeenkomsten. Wat is het doel en nut van zulke bijeenkomsten?

Hotel Mitland, Utrecht.

Vrijdag 18 oktober jongstleden was er een bijeenkomst in Hotel Mitland te Utrecht voor studenten uit Nederland en Duitsland. Er zijn foto’s van en die heb ik ook maar uit privacy overwegingen plaats ik die hier niet uiteraard.

Tijdens de bijeenkomst deelden we ‘ons verhaal’ als studenten middels getuigenissen, ontvingen we informatie over het CLI en de plannen die ze hebben voor de toekomst en maakten we kennis met elkaar.

Absoluut de moeite waard. Online studeren kan soms een ‘eenzame’ klus zijn. Niemand die weet waar je mee bezig bent en altijd op jezelf aangewezen zijn kan soms best lastig zijn. Het vraagt meer dan normale discipline. Zo’n bijeenkomst is daarom heel stimulerend! Daar komt bij dat elke student weer zijn of haar eigen, unieke, levensverhaal heeft en je mag horen hoe God werkt in de levens van iedereen.

CHRISTIAN LIFE COACH

Eén van de nieuwe studierichtingen waarover werd gesproken is het “Christian Life Coach” programma. Life Coaching is iets waar veel aandacht voor is, maar goede Christelijke programma’s zijn er niet- of nauwelijks, laat staan betáálbare en goed gefundeerde, Bijbelse, programma’s.

Het CLI biedt nu een volwaardig programma aan, Bijbels gefundeerd, via https://www.lifecoachminister.com/.

OLD TESTAMENT SURVEY

Op dit moment ‘worstel’ ik mij nog steeds door het Oude Testament heen. Worstelen als in: het neemt heel veel tijd. De Old Testament Survey is intensief maar je leert er ontzettend veel van.Ondanks dat ik via verschillende opleidingsinstituten en zelfstudie al vaak het Oude Testament bestudeerd heb, is het opmerkelijk dat je tóch altijd nog weer nieuwe dingen kunt leren alleen al door een ‘nieuwe invalshoek’.

Tijdens de studie betrap ik mij er zelf vaak op dat ik op losse blaadjes notities maak naar aanleiding van patronen of teksten die ik lees en zie waarvan ik denk ‘daar wil ik op de blog nog eens op terugkomen’. Plotseling kan na ál die jaren je oog gewoon op iets vallen wat je nooit eerder hebt gezien!

Hopelijk gaat dat verder uitwerken met sommige onderwerpen ook gebeuren; één er van weet ik bijna zeker – er is alleen nog wat uitzoekwerk nodig. En zoals gewoonlijk is tijd toch een probleem. Werk, bedrijf, studie en niet te vergeten het gezin nemen nu eenmaal veel tijd.

TOEKOMST?

Inmiddels vormt zich echter gaande de studie wel een steeds helderder doel. De “stip op de horizon” wordt steeds meer een helder doel qua waar ik heen wil met betrekking tot de certificeringen en specialisatie. Het met elkaar spreken als studenten en instelling draagt daar ook toe bij.

Inmiddels is er ook een initiatief van de studenten gekomen om elkaar (vaker) te ontmoeten. We wonen allemaal ver van elkaar af, maar ik denk dat het heel goed is dat te doen en hoop ook dat dat zal gaan gebeuren.