Biblical Studies Certificate (II)

De doos staat er nog steeds… Eigenlijk ben ik in dat soort dingen best wel gemakzuchtig. Maar er was ook een goed excuus: “druk, druk, druk..”. Privé-activiteiten (gezin), de Gemeente waar ik toe behoor vraagt ook tijd, en.. dan is er ook nog zoiets als je werk!

Desondanks was op 2 februari jl. het moment daar: 4 examens gemaakt! Het studeren in de trein werkt, zo stel ik vast. De tijd die anders verloren ging aan een beetje uit het raam staren of wat praten wordt nu vaak gebruikt om te studeren.

De “Old Testament Survey I” is daarmee afgerond. Nu wachten op de cijfers en, hopelijk, het éérste deel-certificaat…! Valt niet tegen. Normaliter staat er -maximaal- 6 maanden voor een module, en ik heb er net iets meer dan 2 maand over gedaan. Daar ben ik niet ontevreden mee, gezien de beperkte studietijd. Maar ik geef eerlijk toe dat er natuurlijk sprake is van enige ‘voorkennis’. Ondertussen heb ik een kleine inhaalslag gedaan en weer wat samenvattingen geschreven (en online gezet) en begin ik nu aan de “Old Testament Survey II”.

Tot mijn (grote) verbazing zijn er tussen de 700-800 “meelezers” per maand hier. Hopelijk beleeft u/jij als meelezer net zoveel plezier aan de samenvattingen en andere artikeltjes hier als dat ik heb gehad bij het maken. In elk geval vind ik het geweldig leuk om te ontdekken dat ik de samenvattingen klaarblijkelijk niet voor niets plaats!

Print Friendly, PDF & Email