Begin van de kinderdoop

Op het Bijbelforum is  een discussie over de oorsprong van de zuigelingen- of kinderdoop. Niet over de vraag “wie heeft er nou gelijk” maar: Wannéér is men daar mee begonnen?

Een aantal zeer interessante bijdragen zijn er geplaatst. Natuurlijk komt de Didache voorbij: het oudste Christelijke geschrift (ca. jaar 100) welke de doop beschrijft als een zaak welke aan de volwassen gelovige wordt bediend; alleen al het feit dat men geacht wordt minstens een dag te vasten toont dit aan:

Degene die de doop verricht moet voor de doop vasten. De dopeling, en zo mogelijk enige anderen, moet ook vasten. Wat de dopeling betreft u moet hem opdragen dit een of twee dagen te doen.

Alle argumenten en onderzoek laten zien dat de kinderdoop langzaamaan is ingevoerd vanaf ca. de 3e eeuw na Christus. Er is vaak discussie, met name gevoed door predikanten uit de Reformatorische kringen, over de doop; hoe dan ook willen zij vasthouden aan het gebruik kinderen te dopen. Maar de conclusie kan slechts zijn dat dit een kerkelijk gebruik is, welke geen grond in de Schriften heeft.

Zie verder: Forum Bijbelgetrouw

Print Friendly, PDF & Email