Zoek naar predestinatie - 3 resultaten gevonden

De Reformatie (4). Johannes Calvijn – De Reformator uit Frankrijk

reformatie van de kerk - kerkbanken

Johannes Calvijn was een controversieel theoloog. De Reformator uit Frankrijk studeerde onder andere in Parijs. Hij moest vanwege zijn sympathie voor de ideeën van de reformatie vluchten uit Parijs. Omstreeks 1533 had Calvijn wat hij noemde een “plotselinge bekering”: “God heeft mijn hart onderworpen en tot volgzaamheid gebracht.” Aangenomen wordt dat had hij de geschriften van …

Lees verder ..

Augustinus van Hippo. De invloedrijkste kerkvader ooit

Augustinus de invloedtijkste kerkvader ooit in discussie met de Donatisten (public domain)

Augustinus (Thagaste, 13 november 354 – Hippo, 28 augustus 430) is denk ik de meest invloedrijkste kerkvader ooit. Tot op de dag van vandaag bestuderen mensen zijn werk en vooral zijn opvattingen over de predestinatie hebben, zeker in ons Calvinistische land, veel invloed gehad en in bepaalde kerken nog steeds. Jeugd Augustinus was een kind …

Lees verder ..