Zoek naar predestinatie - 5 resultaten gevonden

Billy Graham een antisemiet? Graham en de “Synagoge van Satan”

Billy Graham een antisemiet

Het Nederlands Dagblad plaatste vandaag een artikel over Billy Graham vanwege (wederom) beschuldigingen van antisemitisme. Was Billy Graham een antisemiet? Onder de zeer suggestieve titel “Evangelist Billy Graham vond dat Hitler gelijk had over de Joden” schrijven ze: “Was de bekende evangelist Billy Graham sterker antisemitisch dan werd gedacht? Ja, zeggen de Amerikaanse christelijke historici …

Lees verder ..

Het Arminianisme versus Calvinisme

Arminianisme versus Calvinisme

Een lange, lange theologische ‘strijd’ is het Arminianisme versus Calvinisme. Veel Calvinisten, wanneer evangelicale (met name Baptistische) opvattingen ter sprake komen reageren vaak laatdunkend met een opmerking als “Dat is Arminianisme!”. En daarmee loopt een gesprek over geloofszaken vaak vast. Door het Arminianisme-argument geeft de opponent te kennen je in te delen in een bepaalde …

Lees verder ..

De Reformatie (4). Johannes Calvijn – De Reformator uit Frankrijk

reformatie van de kerk - kerkbanken

Johannes Calvijn was een controversieel theoloog. De Reformator uit Frankrijk studeerde onder andere in Parijs. Hij moest vanwege zijn sympathie voor de ideeën van de reformatie vluchten uit Parijs. Omstreeks 1533 had Calvijn wat hij noemde een “plotselinge bekering”: “God heeft mijn hart onderworpen en tot volgzaamheid gebracht.” Aangenomen wordt dat had hij de geschriften van …

Lees verder ..

Augustinus van Hippo. De invloedrijkste kerkvader ooit

Augustinus de invloedtijkste kerkvader ooit in discussie met de Donatisten (public domain)

Augustinus (Thagaste, 13 november 354 – Hippo, 28 augustus 430) is denk ik de meest invloedrijkste kerkvader ooit. Tot op de dag van vandaag bestuderen mensen zijn werk en vooral zijn opvattingen over de predestinatie hebben, zeker in ons Calvinistische land, veel invloed gehad en in bepaalde kerken nog steeds. Jeugd Augustinus was een kind …

Lees verder ..