Zoek naar corona - 53 resultaten gevonden

Onderzoekcijfers 2022: Aantal bijbellezers afgenomen door corona

Bijbel Bijbesltudie Smarphone Bijbelonderzoek

In de Verenigde Staten is het aantal bijbellezers afgenomen door corona, zo meldt Christianity Today. En niet zo’n beetje ook: maar liefst 26 miljoen mensen die voorheen “een paar keer per jaar” de bijbel lazen hebben het bijbellezen tijdens corona stopgezet. Het betreft hier cijfers van het American Bible Society die het bijbellezen (buiten de …

Lees verder ..

Het Corona-kritische Christenen Collectief

Corona Covid-19 Mondmasker mondkapje

Naast het Artsen Covid Collectief en diverse andere actiegroepen is er sinds kort ook het Christenen Collectief. Een groep van Christenen die zich verzet tegen de maatregelen die de overheid neemt om de corona-pandemie onder controle te houden. Onder andere het Reformatorisch Dagblad, CIP en het Nederlands Dagblad hebben er aandacht aan besteed. Vals Getuigenis …

Lees verder ..

De “Corona-Samenzwering” (Video)

Bill Gates wil iedereen verplicht vaccineren. Hij is immers de grootste particuliere sponsor van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en heeft ook een patent op het coronavirus? > Dowload de tekst in PDF (Stg. Yarah) Feiten schijnen mensen niet te interesseren Anti-vaxxers, rechts-nationalisten, linkse anarchisten en zelfs christenen schijnen elkaar te hebben gevonden in de opvatting dat …

Lees verder ..

Systeemcrisis: Coronacrisis, de wereldwijde Politieke en Economische crash.

coronavirus - systeemcrisis

De coronacrisis houdt de wereld in haar greep. Volgens sommige is het een ‘teken van de eindtijd’ als genoemd in de Bijbel. Ziekte, oorlogen, verderf. Dat is immers door Jezus voorspeld in Zijn “Rede over de laatst dingen”? Dus is het “niet meer dan logisch”, volgens veel onheilsprofeten, om de huidige corona-uitbraak te zien als …

Lees verder ..

Coronavirus: teken eindtijd, zegen of vloek?

Het coronavirus, een zegen of een vloek? Hoe moeten we hier mee om gaan als kerken en gemeenten? “Dankt onder alles” zei Paulus, maar hoe kun je dankbaar zijn voor deze ziekte? Ee ziekte waardoor we zelfs niet meer naar de kerk kunnen? Is het, zoals sommigen beweren, een teken van de eindtijd? Of biedt …

Lees verder ..

De invloed van het postmodernisme op maatschappij en geloof

postmodernisme - Kai Ross cc2.0

We leven in de postmodernistische tijd. “Postmodernisme is de overkoepelende naam voor een cultuurstroming die een reeks van filosofische standpunten en esthetische stijlen in de kunst sinds eind jaren 1950 betreft”, zo lezen we op Wikipedia. Christendom en het postmodernisme, is dat een (goede) combinatie? Gaat dat samen? Wat is postmodernisme? Wellicht heb je er …

Lees verder ..

Geloven in God is net zoiets als geloven in een complottheorie

complottheoriecomplottheorie

In een opinie-artikel in Trouw, begin deze maand, beweerde schrijver Paul de Bont dat geloven in God net zoiets was als geloven in een complottheorie. Hij schrijft ondermeer: “wat moeten wij verstandige mensen toch lachen om die onwetende mensen die in deze complottheorieën geloven. De aarde is eigenlijk plat. Er zitten microchips in de vaccins. …

Lees verder ..

ReAwaken America “QAnon, Pro-Trump, christelijk-nationalistische roadshow”

christelijke nationalistische roadshow usa

Bondgenoten van Trump leiden een Christelijk-nationalistische roadshow waar samenzweringstheorieën van QAnon en “duistere profetieën” samenkomen “om links te bestrijden en Amerika te redden”. Religieuze Nationalistische Roadshow Een schokkende video die het ware gezicht toont van sommige evangelicale en orthodox-christelijke ‘leiders’  in de Verenigde Staten. Een religieuze boodschap vermengd met samenzweringstheorieën uit de koker van QAnon, …

Lees verder ..

Verhoort God élk gebed? Name it and Claim it!

Sarcofaag Herodus de Grote

Een populaire gedachtengang is een opvatting uit de Evangelisch-charismatische beweging die onderwijst dat God doet wat jij vraagt. “Name it and Claim it”, iets benóemen in gebed en dan gééft God het, is de gedachte. Het is jezelf ervan overtuigen dat God alles zal doen wat je vraagt als je maar sterk genoeg gelooft. De …

Lees verder ..